PuMHa produktionsutveckling arbetar precis som namnet säger med konsulting inom produktionsutveckling. Projekten varierar beroende på uppdragsgivare. Det kan handla om produktutveckling och logistik såväl som att leda och genomföra utvecklings- och förbättringsprojekt för att effektivisera och kvalitetssäkra produktion. PuMHa arbetar både med svenska och internationella projekt.

021-13 80 25  .  070-399 80 25  .  margareta@pumha.com