Högre produktivitet, snabbare flöden, bättre kvalitet och lägre kostnader är de fyra viktiga faktorerna som inspirerar och driver hela PuMHas verksamhet. PuMHa bildades av Margareta Hammarström 2002 utifrån det behov som finns hos företag att öka sin produktivitet, öka materialflöde och samtidigt minska kapitalbindningen i produktion och lager. Med hjälp av PuMHas tjänster kan både små och medelstora produktionsföretag effektivisera materialflödet, minska ledtiden, säkra kvaliteten och få en ökad konkurrenskraft.

 

Med lång och bred erfarenhet, som bland annat produktionsteknisk chef och managementkonsult, bidrar PuMHa's personal med både projektledning och utbildning inom behovsstyrd flödestillverkning, integrerad produktutveckling, logistik, materialflöden och ständiga förbättringar med hjälp av kvalitetsverktyg.

021-13 80 25  .  070-399 80 25  .  margareta@pumha.com