PuMHa har en omfattande utbildningsverksamhet. Vi utbildar i de  olika metoder och verktyg vi själva använder för att uppnå ett effektivt, resultat- och målinriktat genomförande av projekt. PuMHa har bland annat erfarenhet av Lean-verktyg och utbildning i att handleda Lean-spel.

021-13 80 25  .  070-399 80 25  .  margareta@pumha.com

Exempel på företagsutbildningar som PuMHa genomför

Företag och organisationer som utbildats av PuMHa