PuMHa genomför projekt på uppdrag av industrin för att bidra till och förbättra konkurrenskraften genom ett resultat- och målinriktat arbetssätt. Det leder till konkreta resultat i form av ökad produktivitet, höjd kvalitet och säkrare leveranser för uppdragsgivaren.

021-13 80 25  .  070-399 80 25  .  margareta@pumha.com

Projekten mäts noggrant ur olika synvinklar för att tydliggöra måluppfyllelsen.

 

Exempel på resultat från projekt som PuMHa genomfört.

Reducerat VIA-varor i arbete 60%

Reducerad montageledtid 50%

Ökad produktivitet  30%

Reducerad golvyta 30%

Reducerad materialkostnad 30%

Reducerat lager 30%

Vid genomförande av sina projekt använder sig PuMHa av Värdemodellen som bas. Se www.valuemodel.se